De slag bij Waterloo

De Slag bij Waterloo
Om 11.30 u valt prins Jérôme Bonaparte, broer van de keizer, als afleidingsmanoeuvre de hoeve Hougoumont aan. Met deze aanval wil hij dus de aandacht afleiden en de centrale positie van Wellington verzwakken.Eerste fase: 14.00 u

Na hevig voorbereidend artillerievuur valt de Franse infanterie de linkerflank van de Britten aan. De Britse troepen bieden goed weerstand, dringen de Fransen terug en brengen hen hierdoor zware verliezen toe. De Britse cavalerie chargeert, steekt de vlakte over en bedreigt de Franse kanonnen.

Daarop voeren de Franse troepen tegencharges uit waarmee ze de Britse cavalerie kunnen omsingelen en uitdunnen.

 

Tweede fase: rond 16.00 u

Maarschalk Ney denkt door massale charges van kurassiers een bres te kunnen slaan in het centrale front van de Britten.

De Britten formeren zich echter in carrés en beschieten de cavalerie onophoudelijk. Hierdoor lijden de kurassiers van Milhaud en Kellermann zware verliezen en slagen ze er niet in door de carrés te breken. De Franse cavalerie is helemaal verspreid geraakt. De vlakte ligt bezaaid met lijken van soldaten en paarden.

Intussen bereiken de Pruisen, die vanuit Waver oprukken, het slagveld en bedreigen ze de Franse rechterflank.

Rond 17.30 u neemt de Franse infanterie de hoeve La Haie Sainte in.

 

Derde fase: 19.30 u

Napoleon beslist de garde, zijn laatste reserve, in te zetten tegen de rechtermiddenflank van de Britten. Door hun hevige weerwerk mislukt de aanval echter en trekt de garde zich terug.

Wanneer de rest van het Franse leger de garde ziet terugtrekken, is de moraal van de troepen gebroken. Ze geloven niet meer in de overwinning, blazen de aftocht en laten daarbij kannonen, munitiewagens en zwaar materiaal achter.

Wellington rukt op tot voorbij de Franse stellingen en geeft zijn troepen het bevel ter plaatse hun kamp op te slaan.

Intussen zetten de Pruisische troepen de achtervolging in.